kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Brochure Kringwerk 2018-2019

- Gemeentegids van de Petruskerk

- Nieuwsbrief 1 van Amecet, Soroti, Oeganda

- Nieuwsbrief 2 van Amecet, Groeten van broer en zus ***NIEUW***

- Werkverslag 2017 - 2018 van ds. M.J. Wisse

- Nieuwsbrief van Stichting Projecten in Nepal (S.P.I.N.)

- Informatie over de Maaltijd van de Heer (bron:PKN, prof. dr. J. Muis)

- Privacybeleid


ACTUALITEITEN

Sing-In in de Petruskerk

Op 18 december 2018 is er om 19.30 uur een Sing-In in de kerk door het mannenkoor Sjaloom en het gemengd koor van De Levensbron. Iedereen is van harte welkom!

********************

Regiodienst in Nieuwdorp op 28 oktober 2018


Gezellig op stap met de nevendienst!

Wat zullen we dit jaar met z’n allen gaan doen?... Met 2 volle auto’s vertrokken we op zaterdag 29 september naar “Het Appeltje” en klimbos “de Brabantse wal” in Bergen op Zoom.
Het was een succes: heerlijk weer, de hele middag samen buiten, spelen in de speeltuin en voor de waaghalzen een parcours op 3 meter hoogte tussen de bomen door. Afsluiten met eten wat je lekker vindt. En dan de hele speeltuin in het –bijna- donker voor de nevendienst kinderen van ’s-Heer Arendskerke!

Veel groeten van Micha, Benjamin, Farah, Floris, Victor, Abel, Rosie en Pieter. En van Karin, Carien, Rebecca en Mieke.

****************

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Onderhoud kerktuin

De kerktuin rondom de Petruskerk was weer hard toe aan onderhoud. Donderdag 23 augustus 2018 zijn een mooi aantal vrijwilligers aan de slag gegaan. Het resulaat mag er weer zijn. Mannen, hartelijk dank!

Het thema voor de kerkenpadroute 2018 was ‘Feesten in de kerk’ een ruim thema.

*************************************

De restauratie van de kerktoren vordert. Het verschil is goed zichtbaar

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!

De oecumenische dienst op Hemelvaartsdag werd deze keer gehouden in de protestantse kerk DEO in Driewegen. Het thema in deze dienst: ALLES EN IEDEREEN.
Als teken van verbondenheid werd voor elke gemeente en parochie een kaars aangestoken.

Actiedag voor Nepal Succesvol!


De dag begon al vroeg op 28 april j.l. Er moest nog een partytent opgezet worden, ballonnen en vlaggetjes buiten opgehangen worden, om aan te geven waar de activiteiten plaats vonden. Maar met de vele vrijwilligers was dit vrij snel voor elkaar.
Eerder in die week was de kerk al leeg gemaakt en de schragen met planken neergezet. Hier konden de plantjes, boeken, lp’s, cd’s, jam, zelfgebakken cake en zelfgebakken koekjes op staan. Dit alles bestemd voor de verkoop.
En verkocht werd er die dag. Vooral in de morgen was het erg druk. Bij de ingang werden in de partytent pannenkoeken gebakken. Zo’n heerlijke geur lokt natuurlijk ook bezoekers.
De plantjes gingen als zoete broodjes over de toonbank. Ook voor de andere spullen was er veel belangstelling. Bij de kraam van Stichting Projecten in Nepal werd toch met regelmaat gevraagd wat de stichting precies doet. Veel mensen dronken een bakje koffie of thee met zelfgebakken taart. De hele dag door kwamen er toch wel mensen binnen om even te kijken wat er zoal te koop was. En zo stiekem weg, zag je ze toch weggaan met tasjes gekochte plantjes of andere spullen.
Rond 15.00 uur werd er aanstalten gemaakt voor het opruimen, schoonmaken van de kerk en het weer inrichten van de kerk.
Nadien met elkaar nog een bakje koffie en even napraten over de dag. Uiteraard was iedereen benieuwd naar de opbrengst van die dag.
De totale opbrengst van de 3 kerken bij elkaar bleek boven verwachting te zijn. Het bedrag is in totaal € 785,40 geworden.
Een mooi bedrag mede dankzij de inzet van de vrijwilligers. Allen hartelijk dank hiervoor. Zonder jullie was ons dit niet gelukt!
Stichting Projecten in Nepal heeft zelf ook nog handgemaakte spulletjes uit Nepal verkocht in de 3 kerken. Zij hadden een opbrengst van € 250,00. Al met al een geslaagde dag.

Dit was het laatste jaar alweer dat er een actiedag voor Nepal gehouden werd. Het project van 2 jaar voor het project Stichting Projecten in Nepal loopt in september af. Er zal de komende tijd nagedacht worden over een nieuw project. Dit nieuwe project zal dan gesteund worden door 4 diaconieën. Ook de diaconie van Nieuwdorp zal mee gaan doen aan het nieuwe project.

Namens de diaconie,
Marja Geldof


Vóór de kerkdienst hadden we een paasontbijt.

Liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd 2018, Pasen.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Paasgroet

Tijdens verschillende de kindernevendiensten hebben de kinderen kaarten gemaakt. Deze werden op zondag 18 maart 2018 door de kinderen bezorgd/afgegeven bij de mensen die, om welke reden dan ook, niet meer naar de kerk kunnen komen. Ook bij dominee Wisse werd een kaart afgegeven. Dit werd zeer gewaardeerd!

De kinderen in de kindernevendienst houden zich in deze 40-dagentijd bezig met het project "Ik zorg voor jou". Elke week komt er een afbeelding bij

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Nepal

Begin januari 2018 zijn de opgestuurde spullen gearriveerd in Kathmandu, Nepal. De kinderen en jongeren zien er vrolijk uit op de foto’s terwijl ze de 4 dozen uitpakken. In april hopen Anja en Toob Meerman de “Down Syndrome Society” te bezoeken. Wellicht horen we daarna hoe het met iedereen gaat…?!
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw/je bijdrage aan de actie!

Namens "Federatie de Samenwerking", Mieke Rijken-Cijsouw

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Lunch voor de vrijwilligers

Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers werd er op 21 januari 2018 een lunch aangeboden in Brasserie "de Panhoeve". Er waren zo’n 60 aanmeldingen.
Voorafgaand was er eerst de kerkdienst met daarna koffie drinken in de kerk.
Vanaf 12.00 uur werden wij verwacht bij de Panhoeve. Daar aangekomen, zocht iedereen een plekje aan tafel op. Het was een gezellig samenzijn met veel praten, lachen en eten.
De buffettafel voor de lunch was prachtig opgemaakt. Er was voor elk wat wils. Vanaf 14.00 uur gingen de eersten alweer huiswaarts. Iedereen had genoten van deze gezellige en lekkere lunch. Hun dank was groot.
Maar onze dank is ook groot want wat zouden wij zijn zonder vrijwilligers? We hebben jullie hulp hard nodig. We kunnen terug zien op een geslaagde middag.

******************************

Zondag 14 januari 2018 was de start van de federatie protestantse gemeente "Rond de Zwake". Deze dienst werd gehouden in Driewegen. Wij feliciteren hen van harte!

Kerstmusical "Hotel Toekan"


De kerstmusical werd uitgevoerd door de jongeren. Het decor voor deze musical is bijzonder mooi geworden. Hiervoor is de nodige creativiteit nodig om dit te bedenken, te tekenen en vervolgens te schilderen. Het vele oefenen voor deze musical is niet voor niets geweest. Het was een mooie uitvoering over Hannes die in Bethlehem woont en bedden wil verhuren. Maar ja, er was een probleem: In Bethlehem was al een herberg ....... Gelukkig is het allemaal goed gekomen!

Kerstviering ouderen

De Diaconie organiseerde bijna volgens traditie de kerstviering voor ouderen in het Heer Arendhuis. Er werd geluisterd naar een gedicht, kerstliederen gezongen, gelezen uit de bijbel, een kerstverhaal en als afsluiting nog een gedicht. Hierna werd genoten van een feestelijke broodmaaltijd.


De jaarlijkse federatieve jeugddienst op 26 november 2017 werd voorbereid door een enthousiaste groep jongeren uit de federatie. Wat een feestelijke dienst is het geworden. Bedankt!
Na de dienst was het mogelijk om na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. De jongeren hadden hiervoor zelf koekjes en cake gebakken. Deze werden verkocht en de opbrengst was bestemd voor de Stichting Projecten in Nepal.

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!


Zaterdag 9 september 2017 was het weer open Monumentendag.
Eén van de activiteiten was te doen in de Petruskerk: Stoffel Gunst bespeelde het orgel en vertelde over de geschiedenis van het orgel. Ook gaf hij uitleg over de werking van dit bijzondere instrument. Er was een enthousiast groepje mensen aanwezig. Iedereen klom naar boven om Stoffel van dichtbij te zien spelen. Twee tieners hebben zelfs hun talent laten horen. Er ontstond spontaan een gelegenheidskoor en er werd afgesloten met een lied.


Klik HIER voor beluisteren van orgelspel door organist de heer S.GunstOp 4 januari 2015 werd de Federatie overeenkomst gesloten in Borssele


---- NIEUWS -------VOORUITBLIK---- 18 december 2018:
Sing-In


 

 

Kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Petruskerk zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl
(Klik HIER om de kerkdiensten te beluisteren)


Diensten in
's-Heer Arendskerke

 • Zondag 9 december 2018, 2e Advent, dienst van Schrift en Tafel
 • Kleur: paars
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Muzikale medewerking:
  de cantorij

 • Zondag 16 december 2018, 3e Advent
 • Kleur: paars(roze)
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. A.C. den Hollander
 • Kindernevendienst

 • Zondag 22 december 2018, 4e Advent
 • Kleur: paars
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. Mevr. Helderman Janse-de Jonge
 • Kindernevendienst

 • 24 december 2018, Kerstnacht
 • Kleur: wit
 • Aanvang: 21.00 uur
 • Voorganger:
  De heer Daleboudt
 • Muzikale medewerking:
  de cantorij

 • Kerstmorgen,
  25 december 2018,
 • Kleur: wit
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  werkgroep eredienst en kindernevendienst

 • Zondag 30 december 2018, Federatiedienst in Borssele
 • Kleur: paars
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 6 januari 2019, Epifanie, Federatiedienst in
  's-Heer Arendskerke
 • Kleur: wit
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag
  13 januari 2019, Federatiedienst
  in 's-Heer Arendskerke
 • Kleur: wit
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of frisDiensten in Borssele

Diensten in Lewedorp

Diensten in Nieuwdorp

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'